NEW
Export rozšířena na MS Excel
(k dispozici V6.4.932)


Hodnocení => Účet list => Tisk

Export do MS Excel byl rozšířen o tyto oblasti:

- Název účtu 1 a 2
- Náklady Název objektu 1 a 2(Tento text byl prelozen překladový software)