NEW
Text bankovního výpisu na interní / externí číslem otevřených položek vyhledávání
(k dispozici V6.4.820)


Master Data -> Účty Root -> Bankovní účty

To bylo vkládají nové parametry na stránce Možnosti pod tlačítkem různých parametrů (MT940):

- Hledání textu bankovního výpisu s interní / externí číslem otevřených položek

Když je tato funkce povolena, kteří chtějí importovat bankovní výpis, vnější a vnitřní číslem z otevřené položky zákazníka / dodavatele v textu vyslání bankovního výpisu. Pokud číslem, je nalezen, je kontrolována částka s výší nesplacené pošty. Pokud se shodují, je tento dokument (faktura) vymazány. Toto automatické mapování se vyznačuje tím, žlutý kruh v Edit.(Tento text byl prelozen překladový software)