NEW
Číslo výpisu / výpis dostupný formát pro MT940
(k dispozici V6.4.830)


Master Data -> Účty Root -> Bankovní účty

Na stránce Volby, můžete nyní dát zkontrolovat v FormatAuszugsNr a nastavit požadovaný formát. (Pouze MT940)

V současné době naprogramovány formát JJIII / SSS pracuje takto:

YY = rok
III = číslo výpisu
SSS = strana

Platební systém -> Bankovní výpisy z účtu -> Import, knihy

To je nyní používán jako interní číslem prohlášení číslo (III) a umístěny uvnitř automaticky. Jako externí číslem, je přijat úplný obraz (JJIII / SSS). Vstupní pole pro číslo dokladu při rezervaci, je neaktivní.(Tento text byl prelozen překladový software)