NEW
Změna údajů VB exportní factoring
(k dispozici V6.4.942)


Speciální programy => Data Export => VB Factoring

Tento program byl změněn v souladu s požadavky Factoring VB banky.

Tam jsou nyní podporovány následující možnosti:
(Export faktur, dobropisů a OP)

- Kompletní servis factoringu
- Mezinárodní faktoring úvěr(Tento text byl prelozen překladový software)