NEW
Zobrazit důkaz nebyl nalezen v%, import a aktualizaci možné
(k dispozici V6.4.818)


Platební systém -> Bankovní výpisy -> Zpracování

Přidány nové položky:

nenalezen (%): XX%

Tento titul ukazuje, jak by mnozí% dokumentů není k dispozici. (Red X)
________

Navíc, máte nyní možnost aktualizace dovezené výpisu z účtu. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberete možnost Aktualizovat.

Zelená Hakerl: To nebude aktualizovat
Modrý kruh: aktualizuje OP
Červené X: Je aktualizován všechny

Proto je nutné importovat bankovní výpis neodstraní a re-import vzít v úvahu veškeré pozdější změny provedené v hledání.(Tento text byl prelozen překladový software)