NEW
Upravit položky rozděleny do několika účtů k dispozici
(k dispozici V6.4.844)


Platební systém -> Bankovní výpisy z účtu -> Upravit

Pomocí pravého tlačítka myši -> položka split, můžete rozdělit libovolné poloze na několik položek. (Více zákazníků / dodavatelů / L účet)

Musíte se rozdělit v plné výši položky, než budete moci dokončit rozdělit. Můžete adresu libovolný počet účtů. (Smazat nové linie / řádek)

Klikněte znovu na pre-split postavení na položku rozdělit, jdete do editačního okna a je možné změnit účty jakékoli kamínku.

Další zpracování rozdělené linky jako obvykle. (Státy, sdružení, daňové kódy, nákladová střediska / cena jednotek, atd.)

smazat položku produktu rozdělit výtah účty rozdělit znovu.

Rezervace je rozdělena pozici pouze tehdy, pokud všechny kamínek linky jsou bezchybné a mají registrovaný účet.(Tento text byl prelozen překladový software)