NEW
Bod Master vyzval k daňových pásem nezbytné
(k dispozici V6.4.847)


FA => Master Data => Položka Master

Můžete přístup k této databázi, program, pouze pokud máte uloženy pod Master Data => účet master => výběr oborů alespoň pro daňové kategorie jméno.

např.:

- Daňová třída 1: 0%
- Daňová třída 2: 10%
- Daňová třída 3: 20%

Výběr je také možné pouze pro daňových pásem, kde byl zaznamenán název.(Tento text byl prelozen překladový software)