NEW
Automatické zobrazení jednoho dokumentu hledání
(k dispozici V6.4.950)


FA => Digitalizace Objednat

Pokud používáte Search (F4), pouze jeden exemplář našel, to je okamžitě zobrazí.(Tento text byl prelozen překladový software)