NEW
Odstranit jednotlivých řádků ve zlomku rezervaci
(k dispozici V6.4.907)


Kniha => Online rezervace

Nyní máte možnost jednotlivé řádky rozdělené položky odstranit. Označte požadované rozdělení linky (šipka vpravo) a zvolte Soubor => Odstranit.(Tento text byl prelozen překladový software)