NEW
Kopírovat do klienta, je trim řízení zkopírován s řídicí kódy
(k dispozici V6.4.903)


Speciální programy => Správa souborů => kopírování do klienta

Od teď v nabídce za Master Data => mistr společnosti => daň definice => snížit daně, jsou automaticky zkopírovány při kopírování kontrolní kódy na einene jiných klientů.(Tento text byl prelozen překladový software)