NEW
Proměnné Ein-/Ausgangsrechnungsbuch
(k dispozici V6.4.920)


Hodnocení => Journal => Ein-/Ausgangsrechnungsbuch
Hodnocení => UVA-validace => Ein-/Ausgangsrechnungsbuch

Nyní můžete nastavit následující parametry v listu aplikace Excel:

- # Klient_nummer
- # Klient_name
- # Klient_strasse
- # Klient_plz
- # Klient_ort
- # Klient_steuernummer

Můžete použít tyto parametry v průběhu prvních 20 řádků / sloupců. (1 parametr na článek)(Tento text byl prelozen překladový software)