NEW
Mark rezervace za zrušenou - číslem minus 1
(k dispozici V7.2.1608)


Účetní software pro Windows EUROFIB byla rozšířena. Vyberete-li si knihu jako odstraněné, kontroly systému, zda jednal na poslední číslem typu dokumentu. (Art: zvýšení FIX) Je-li tomu tak, je rozsah číslem se automaticky sníží 1.(Tento text byl prelozen překladový software)