NEW
Nové hmotný majetek Raeg přidáno 2014
(k dispozici V7.2.1701)


Přidán nový typ seznamu v aktivu účetními EuroAms pro Windows. Nyní můžete kromě obvyklých aktiv (výchozí) a vyberte možnost Tisk a seznam obrazovka Raeg, 2014.

Najdete tuto volbu v instalacích Software => zprávy => fiskální / obchodní právo / ... => aktiva rozvoj v rámci obrazovce se seznamem.(Tento text byl prelozen překladový software)