NEW
Výběr nákladové středisko / jednotkové náklady se F3 / F4 na řádek
(k dispozici V7.2.1543)


BWA modul do účetního software EUROFIB pro Windows byla rozšířena. Nyní si můžete vybrat nákladové středisko / jednotkových nákladů s F3 / F4 na hodnocení a na řádku (= sloupce na vyjádření).

Najdete tuto změnu v softwaru na základě analýzy => BWA => hodnocení.(Tento text byl prelozen překladový software)