NEW
Další oblasti daňových účtů pro UVA Forumlare přidáno
(k dispozici V7.1.1132)


V účetní software pro Windows EuroFib daňových účtech, byla přidána další pole. Toto nové pole slouží k zadání dalších informací pro každý daňový kód pro UVA i formy XML export.

V současné době, jak jen můžete. UVA v rakouském formulář 2011/01 rekord KZ020 odpovídající číslice. To je pak vytištěn na formuláři a vyvážené ve export XML.

Najdete tuto změnu v programu pod Master Data => Společnost master => = Definice daně> Daňové účty vpravo UVA Formularzuord.(Tento text byl prelozen překladový software)