NEW
Nový modul: LGA mzda import
(k dispozici V7.2.1429)


Přidán nový import modul účetního software pro Windows EuroFib pro mzdové údaje externímu softwaru LGA.

Můžete je najít modul v softwaru v rámci speciální programy => Import dat => LGA mzdy.(Tento text byl prelozen překladový software)