NEW
Zobrazení bankovních informací
(k dispozici V7.2.1518)


Bankovní výpisy Dovozní modul v účetního software pro Windows byl rozšířen EUROFIB. Při zpracování různých ikon pro bankovní údaje jsou zobrazeny okamžitě:

- Modrá Info: Podrobné informace o bankovním účtu z bankovního výpisu

- Red Info: Bankovní účet ještě nebyl zjištěn v registrované zákazníka / dodavatele
(Doporučení: Klepněte pravým tlačítkem myši => Přidat účet Bank)

- Zelená Info: Banka je již zaznamenán v registrované zákazníka / dodavatele

Zde můžete najít změny v softwaru na základě platby => bankovní výpisy => obrábění.(Tento text byl prelozen překladový software)