NEW
Nové parametry vyhledávání pro import bankovních výpisů
(k dispozici V7.2.1539)


Bankovní výpisy Dovozní modul pomocí účetního softwaru EUROFIB pro Windows byla rozšířena.
Nyní můžete oznámit osobní prohlídce parametry pro interní / externí číslem.

Příklad:
Vaše číslo účtu je F1500010 a váš zákazník převody uvedení tohoto čísla účtu částku. Toto číslo je uloženo v poli EUROFIB vnější číslem.

Nové parametry hledání: Externí číslo dokumentu s indiv format = F #######.

Můžete najít nové vyhledávací parametry v softwaru na základě platby => master databází => Bankovní účty na kartě bankovního výpisu (příslušenství).(Tento text byl prelozen překladový software)