NEW
Bod Master rozšířil externě
(k dispozici V6.4.1019)


Vnější položky mistr v účtování modulu Finanční účetnictví EUROFIB pro systém Windows byl rozšířen o následující:

1) popis interního článku je navržena jako popis vnějšího článku

2) registrovaná osoba účty utkání kód je zobrazen pro přehlednost

V softwaru, viz rozšíření v rámci FA => Master Data => Položka Master externě.(Tento text byl prelozen překladový software)