NEW
Cent rozdíly v zacházení došlých faktur
(k dispozici V7.1.1142)


Nyní můžete zachytit rozdíly v centech fakturách správně přes naše Bestellobligomodul a účetní software pro Windows spustit EuroFib. Potřebujete samostatný článek s odpovídající konfigurací můžete použít kromě zápisu na faktuře.Podrobné pokyny budou poskytnuty podle potřeby náš tým podpory.

Najdete zde tyto změny v programu pod FF => Obnovení dat => Položka Master.(Tento text byl prelozen překladový software)