NEW
Kunden-/Artikelgruppen a externí produkt mistr přidáno
(k dispozici V6.4.1015)


Byli jsme ve finančním účetnictví EUROFIB pro Windows integrované účtování rozšířeno na skupiny zákazníků a produktových skupin. Kromě toho, od nynějška na externí čísla položek pro nalezení článku jsou zaznamenávány.

V softwaru, naleznete v rozšíření takto:

- Skupiny zákazníků
FA => Master Data => Zákaznické skupiny

- Skupiny výrobků
FA => Master Data => Článek skupiny

- Externí Seznam produktů
FA => Master Data => Položka Master externě

Hledat externí číslo položky může být spuštěn na pozicích v objednávkovém formuláři pomocí F5.

Z kmenových dat (produkt pán, zákazník / prodejce), můžete změnit pomocí pravého tlačítka myši => Položka Master externě přímo v detekci externího seznamu položek.(Tento text byl prelozen překladový software)