NEW
Projednání přerušení manuálové stránky
(k dispozici V6.4.1101)


Mohou v modulu fakturace účetního software pro Windows EUROFIB nyní zadat ruční konec stránky pro každou položku. Pokud položka dvojitým kliknutím-v detailním zobrazení můžete dát zkontrolovat v nové stránce. Tak, zvážení je možné v rozvržení.

Tato možnost může být použita pro lepší vizuální rozložení pozic v multi-dokumenty strany.

V softwaru, se změna projeví v FA => pořadí.(Tento text byl prelozen překladový software)