NEW
Alternativní datum zaúčtování
(k dispozici V7.1.1113)


Mohou v modulu fakturace účetního software pro Windows EUROFIB zachytit dokumentu datum náhradní datum zaúčtování. Zejména v nákupní zóně tak mohou například. pozdě došlých faktur v nehotové obdobích se správným datem dokumentu budou zveřejněny.

V softwaru, které potřebujete k aktivaci Master Data => Společnost master => Dokument kartu Typy vyberte den fakturace pro každý typ dokumentu.(Tento text byl prelozen překladový software)