NEW
Kupní cena za jednu položku z přidané
(k dispozici V6.4.1019)


To nyní můžete zakoupit ceny (hrubý / čistý) v účtování v modulu Finanční účetnictví EUROFIB pro Windows lze na jeden bod. Tyto ceny jsou uvedeny v nákupu (objednávky / faktury) navrhl automaticky.

V softwaru, viz vstupní možnost v rámci FA => Master Data = bod> ceny Master kartu.(Tento text byl prelozen překladový software)