NEW
Překlad číslo pole přiřazení
(k dispozici V6.4.1003)


V našem modul fakturace, může být nyní přeložen pole nějaké číslo postoupení nebo přejmenována.

Otevřete nabídku FA => Master Data => Definice => Překladač a zadejte požadovanou hodnotu.(Tento text byl prelozen překladový software)