NEW
Výměna otevřených položek na list tvoří (let napříč)
(k dispozici V7.2.1416)


Zvýrazněte otevřenou položku v analýze obrazovky a poté klikněte na účtu listu z kontextového menu (pravé tlačítko myši), vypněte okamžitě dostat do správné detaily účtu (vpravo obchodní rok!) A rezervace je okamžitě Vám zvýrazní.

např.:
Jste přihlášeni v roce 2014 a vyberte otevřené položky od roku 2013.
Nyní přejděte na stránku svého účtu, účet list 2013 budou automaticky zobrazeny a označeny rezervaci.

Můžete si najít tuto změnu v softwaru podle hodnocení => Otevřít položky => obrazovky.(Tento text byl prelozen překladový software)