NEW
Přiřazení ops platby, které bezprostředně
(k dispozici V7.2.1440)


Platební moduly v účetním softwaru pro systém Windows EUROFIB byly rozšířeny. Od této chvíle máte možnost přiřadit vybrané otevřené položky přímo při zpracování plateb.

Příklad: Máte odchozí fakturu a odpovídající úvěru při platebních transakcích vybranou, ale ty dosud vymazány. Nyní můžete přiřadit na zpracování přímo s pravým tlačítkem myši. (Funkce stejná jako u OP přímo přiřazuje, je také zapotřebí zvláštní role)

Můžete si najít tuto změnu v softwaru pod platby => Příchozí platby / výstupy => zpracování.(Tento text byl prelozen překladový software)