NEW
Rozpuštění povolené rozdíly sazeb
(k dispozici V7.2.1404)


Vedení otevřených položek v účetní software EuroFib pro Windows byl vylepšen. Můžete oddělit úkoly z kurzových rozdíl účtování pomocí Edit => rozpuštění na operačním sále okamžitě.

Můžete si najít tuto změnu v softwaru podle hodnocení => Otevřít položky => obrazovky.(Tento text byl prelozen překladový software)