Rozvaha

Různé podniky uplatňují při sestavování rozvah různé požadavky. Systém EuroFib umožňuje malým společnostem i mezinárodním koncernům vypracovávat roční uzávěrky transparentně a přehledně, a to jak z vnitřního, tak i z vnějšího pohledu. Samozřejmě zohledňuje i legislativní rámcové podmínky pro národní a mezinárodní podniky.

  • Volné definování členění rozvahy
  • Definování obchodního a účetního roku jako hospodářského nebo kalendářního roku
  • Možnost sestavování koncernových rozvah a rozvah pro danou zemi
  • Sestavování rozvah v souladu s národními a mezinárodními předpisy IFRS, US-GAAP, IAS, UGB
  • Sestavování textů rozvah v nejrůznějších jazycích
  • Sestavy s porovnáním s předchozím rokem a odchylkami
  • Shrnutí několika klientů do skupiny „Konsolidovaní klienti“
  • Konsolidace rozvahy i v několika měnách nebo na úrovni s hodnotami nákladového účetnictví