Sarbanes-Oxley

Poté, co vstoupila v platnost směrnice Sarbanes-Oxley Act 2002, se na podniky zaznamenané na burze a pro auditorské společnosti vztahují další kontrolní směrnice, jejichž cílem je posílit důvěru investorů v trh s cennými papíry.

Systém EuroFib podporuje realizaci těchto směrnic.

Projevuje se to například v následujících oblastech:

  • Správa uživatelů: Minimální délka hesla, omezení platnosti hesla na určitý počet dní, protokolování změn, blokování programu a polí na úrovni uživatele apod.
  • Protokoly změn: Kmenová data účtů hlavní knihy / odběratelé / dodavatelé a změny uživatelů
  • Závazky z objednávek: Vyžádání nabídky, objednávka až po kontrolu a přiřazení došlé faktury.

To vše nabízí systém EuroFib za účelem provádění kontrol a snadnějšího vyřízení změn požadavků.