Systémové požadavky

Požadavky na hardware a software se liší podle níže uvedených operačních systémů a databází a podle systému EuroFib pro Windows.

  • Samostatné pracoviště / klient

Microsoft™ Windows 7 - Service Pack 1
Microsoft™ Windows 8, 8.1
Microsoft™ Windows 10

  • Terminálový server

Microsoft™ Windows Server 2008 - Service Pack 2
Microsoft™ Windows Server 2008 R2
Microsoft™ Windows Server 2012
Microsoft™ Windows Server 2012 R2
Microsoft™ Windows Server 2016

  • Software

.NET Framework 4.0
Crystal Reports Runtime XI

  • Databáze

Microsoft™ SQL Server 2005
Microsoft™ SQL Server 2008
Microsoft™ SQL Server 2008 R2
Microsoft™ SQL Server 2012
Microsoft™ SQL Server 2014
Microsoft™ SQL Server 2016
Microsoft™ SQL Server 2017

Oracle™ 9i
Oracle™ 10g
Oracle™ 11g
Oracle™ 12c

Sybase™ SQL Anywhere 12 - EBF3457