NEW
Screen, ograničenje dodao šifra valute
(dobiti od V6.4.747)


Procjene -> račun -> Zaslon

Sada možete ograničiti Osim stranoj valuti kod.

Ako imate dodatnih ograničenja na iznos od made-up, to je navedeno u stranoj valuti iznosa.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)