BUGFIX
Crash u potrazi za bankovni račun (*- pretraživanje)
(dobiti od V6.4.849)


Kada je u potrazi za bankovni račun (*- pretraživanje), došlo je do sudara.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)