NEW
Označavanje jedinstvenih dokumenata pronađen putem pretraživanja *-
(dobiti od V6.4.919)


Procjena => kontni list => Screen

Tražite dokument *- pretraživanje i našao ovo jedno vrijeme, program automatski preuzima broj računa. Pokrenite program sada s F11, plava zastava se automatski postavlja na nalaze dokumenta.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)