NEW
Ispis pojedinačnih računa sa kupcima / dobavljačima dodao
(dobiti od V6.4.948)


Procjena => kontni list => Ispis

Od sada, jedan pritisak račune za kupce / dobavljače je moguće. To pokreće poseban račun za svaki posao ispisa.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)