NEW
Novi korisnik akcije (crveno slika) s parametrom 4, status javljanje različitih parametara
(dobiti od V6.4.839)


Master Data -> Računi root -> računa kod banke

Na stranici Mogućnosti ispod gumba različite parametre možete vidjeti status, koji se pokreću kada odgovarajuće parametre traženja.

4 Ako parametri (vrijednosti i unutarnje / vanjsko dokumentu broj samo jednom u otvorene stavke) je aktiviran, vidjet ćete u okviru za platni promet -> bankovna izvješća -> Obrada novi korisnik akciju u crvenoj boji (plava prije korisnika djelovanje).(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)