NEW
Poruka kada skladištenje / dohvat shema
(dobiti od V6.4.904)


Procjena => BWA => / preuzimanje shema

Ako nema sheme su bili prisutni, pojavio se na početku poruke Ne BWA sheme su dostupni, možete pohraniti samo.

Ova poruka se sada prikazuje prvih u odabiru outsourcing.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)