BUGFIX
Traži po troška / cijene prijevoznika
(dobiti od V6.4.749)


KA -> hvatanje gotovine

Je li u polju troška ili troška objekata dohvaćenih pomoću F3 funkciju pretraživanja, pronađena vrijednost nije bila prenesena na polje.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)