NEW
Izravni ubiranje poreza na ime poreza kod
(dobiti od V6.4.834)


KA -> hvatanje gotovine

To je sada moguće snimiti gotovinu linija direktno na račun poreznih uključena porezni broj.

npr.: DHL računa koji uključuje samo uvoznog PDV-a mogu se podići na račun uvoza PDV-a s odgovarajućim porezni broj.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)