NEW
Slip novca putem sustava Crystal Reports
(dobiti od V6.4.903)


KA => hvatanje gotovine

Sada možete izravan ispis računa (Datoteka => Ispis na svakoj stavki) iz blagajnik preko Crystal Reports za izvođenje.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)