NEW
Podaci Uvoz RZL plaće, vodećim nulama za numeričke troška
(dobiti od V6.4.809)


Posebni programi -> Uvoz podataka -> RZL plaće

Tu se sada nalaze u numeričkim troška po definiciji iznad nule.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)