NEW
Razmatranje popusta
(dobiti od V6.4.748)


Za platni promet -> bankovna izvješća -> Uvoz

Od sada, u pronalaženju dokument uzima u obzir mogući popust.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)