NEW
Grafički prikaz različitih država
(dobiti od V6.4.822)


Za platni promet -> bankovna izvješća -> Obrada

Od sada, bar sa statusom boja (zelena, žuta, plava, crvena), prikazan je u naslovu.

Ovaj stupčasti grafikon predstavlja Statiaufteilung dar.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)