NEW
Napomena aktivnim višestruki odabir
(dobiti od V6.4.822)


Za platni promet -> bankovna izvješća -> Obrada

Ako više odabira (Edit -> višestruki izbor) je aktiviran, vidjet ćete žutu napomenu na vrhu.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)