NEW
Prijavite sortiranje mogućnost
(dobiti od V6.4.823)


Za platni promet -> bankovna izvješća -> Protokol

Sada imate mogućnost sortiranja zapisnik sljedeće kriterije:

- Standard
- Ime
- Vrsta računa / Opis(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)