BUGFIX
Status neažurni
(dobiti od V6.4.830)


Za platni promet -> bankovna izvješća -> Obrada

Ako već napravio kartu (F6) obrnuto, status ostao kao zelena kvačica su.

Pogreška je popravljen i sada je u tom slučaju vraća u pravilan položaj kao plavi krug. (Samo je račun pronađen)(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)