NEW
Novi kupac proizvod dodan statistika
(dobiti od V6.4.813)


FA -> analize -> Korisnički / Članak statistike

Dodan novi statistike se odnose na kupca / proizvod.

Sada imate mogućnost da odaberete kao Statistikart sve. Kao dodatno ograničenje je dostupan od-do datuma dokazima.

Uz ove statistike, sve kupac proizvoda po ograničenje će biti izdana.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)