NEW
Predmeta Master, pozvao poreznih razreda potrebno
(dobiti od V6.4.847)


FA => Master Data => predmeta Master

Možete pristupiti ovoj bazi podataka programa samo ako imate položen pod Master Data => račun majstor => Odabir polja barem za porez kategorije ime.

npr.:

- Porezna Klasa 1: 0%
- Porezna klasa 2: 10%
- Porezna Klasa 3: 20%

Izbor je također moguće samo za porezne zagrada, gdje je ime zabilježeno.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)