NEW
Vanjski dokumentu broj i dodjela broja dodao
(dobiti od V6.4.902)


FA => Snimanje Naručite

Sada imate mogućnost vanjskog brojem dokumenta ručno. Ako vanjski broj dokumenta se upisuje, program automatski povlači interni broj dokumenta prilazi kao vanjski broj dokumenta.

Također imate mogućnost određenih formata za vanjske dokumentu broj biti definirana:

Master Data => Društvo majstor => Vrste dokumenata

Na kartici Naplata možete postaviti oblik za svaku vrstu dokumenta.

Primjer: F ######
F = Primjer fiksne vrijednosti
# = Broj interni broj dokumenta s desna na lijevo

Interni broj dokumenta: 900 001 = Vanjski dokument Broj: F900001

Unos broj zadatka Također je moguće ako je omogućen na vrsti dokumenta.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)