NEW
Unesite reda, upozoravajući da bi dan izvan financijske godine
(dobiti od V6.4.906)


FA => Naručite

Od sada ćete biti upozoreni, ako je ušao dana narudžbe je iz tekuće fiskalne godine.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)